Етапи створення госпітальних округів

З метою виконання частини 11 статті 352 Основ законодавства України, про охорону здоров'я, Постанови Кабінету Міністрів від 30.11.2016 № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних округів», на основі Примірного положення про госпітальний округ (наказ МОЗ України від 20.02.2017 № 165 (далі - Положення) просимо забезпечити наступні етапи щодо створення госпітальних округів, а саме:

1) ініціювати створення госпітальних рад - дорадчого органу, який формується учасниками госпітального округу для визначення проблемних питань, координації дій, розробки пропозицій та рекомендацій щодо реалізації завдань державної політики та організації й розвитку госпітального округу.

Членами Госпітальної ради, відповідно до Положення, є делеговані рішеннями місцевих рад (виконавчих комітетів) представники міст обласного значення, районів, ОТГ. Визначення кількості представників, повноваження, функції, інші питання організації та функціонування госпітальної ради вказано у Положенні;

2)провести перші засідання госпітальних рад (протягом двох тижнів з моменту їх формування), на яких обрати організаційний апарат та прийняти відповідні організаційно-установчі документи, необхідні для функціонування дорадчого органу;

3)приступити до розроблення багаторічного Плану розвитку госпітального округу (опис подається у Положенні).

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 197-р «Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Херсонської області»