НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА З МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Міністерство охорони здоров’я України

Порядок направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я різних рівнів надання медичної допомоги 2010 рік

Наказ МОЗ України від 30.08.2010 року № 735 "Про затвердження примірних етапів реформування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги"

Наказ МОЗ України від 02.11.2011 № 743 "Про затвердження Індикаторів якості медичної допомоги"

Наказ МОЗ України від 02.11.2012 № 866 "Про оцінку оснащеності лікувально-профілактичних підрозділів закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу та моніторинг модернізації первинної медичної допомоги"

Наказ МОЗ України від 23.02.2013 року № 130 "Про затвердження Примірного переліку лабораторних досліджень, що виконуються при наданні первинної медичної допомоги населенню"

Наказ МОЗ України від 23.02.2013 року № 131 "Про затвердження Примірного положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та примірних положень про його підрозділи"

Наказ МОЗ України від 27.03.2013 № 240 "Про затвердження Примірного положення про територіальний навчально-тренінговий центр сімейної медицини"

Наказ МОЗ України від 28.03.2013 № 249 "Про затвердження Методичних рекомендацій визначення нормативів навантаження на медичних працівників (лікарів) у закладах охорони здоров’я, які надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу"

Наказ МОЗ України від 24.07.2013 р. № 629 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації лабораторних та інших досліджень за направленням лікарів, які надають первинну медичну допомогу"

Наказ МОЗ України від 27.12.2013 р. № 1150 Про затвердження Примірного табеля матеріально-технічного оснащення Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та його підрозділів

Лист МОЗ України від 07.04.2014 р. № 3.09/9406 "Про пріоритетний розвиток первинної ланки охорони здоров'я"

Наказ МОЗ України від 29.07.2016 № 801 "Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи"

Наказ МОЗ України від 02.09.2016 № 928 "Про втрату чинності наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 лютого 2000 року № 33"

Методичні рекомендації з питань перетворення закладів охорони здоров'я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства

Електронний інструмент з фінансового планування доходів та видатків ПМД на 2018 рік

Методичні рекомендації «Організація надання первинної медичної допомоги поза годинами прийомупацієнтів»